CV

Izobrazba

 • Executive MBA, IEDC – Bled School of Management, 2016-2018.
 • Doktor družboslovnih in humanističnih znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2009-2013.
 • Magister mednarodne poslovne ekonomije, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2008-2009.
 • Univerzitetni diplomirani politolog, smer Mednarodni odnosi, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbe vede, 2002-2006.
 • Univerzitetni diplomirani rusist in sociolog kulture (dvopredmetni študij), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2000-2006.

Prejemnik fakultetne Prešernove nagrade za najboljšo diplomsko nalogo, Filozofska fakulteta, 2006.

Delovne izkušnje – izvršne

 • NC3 d.o.o., Direktor & Partner (2023 – )
 • Herman & Partnerji d.o.o., Direktor & Partner (dec. 2019 – jan. 2023)
 • Stratkom d.o.o., Direktor za poslovni razvoj (2018 – 2019)
 • Skupina SIJ
  • Glavni izvršni direktor in član uprave (do 10.7.2017)
  • Izvršni direktor za korporativno komuniciranje (2014-2017)
 • Diplomat – ekonomski svetovalec na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi (2010-2014)
 • Telargo, Direktor prodaje na trgih Vzhodne Evrope (2008)
 • Prva pokojninska zavarovalnica, Prodajni manager, Namestnik direktorja v hčerinski družbi v Kijevu, Ukrajina (2006-2007)

 Delovne izkušnje – neizvršne

 • Član nadzornega sveta Perutnina Ptuj d.d. (2016-2017)
 • Član nadzornega sveta SIJ d.d. (2014-2016)
 • Član Poslovno-marketinškega sveta Olimpijskega komiteja Slovenije (2014-2018, 2018 – )
 • Podpredsednik Plavalne zveze Slovenije (2019 – )

Education

 • Executive MBA, IEDC – Bled School of Management, 2016-2018.
 • PhD in Social Sciences, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, 2009-2013.
 • Master of International Business, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2008-2009.
 • University diploma (Bachelor’s degree), University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Field: International relations, 2002-2007.
 • University diploma (Bachelor’s degree), University of Ljubljana, Faculty of Arts, Field: Russian studies and Sociology of Culture, 2000-2006.

Executive working experiences

 • NC3 – New Century Corporate Communications, CEO & Founder (2023 – )
 • Herman & Parners d.o.o., CEO & Partner (12-2019 – 01-2023)
 • Stratkom d.o.o., Director of Business Development (2018 – 2019), integrated into Herman & Partners
 • SIJ Group
  • CEO and Member of the Management Board (till 10.7.2017)
  • Executive Director of Corporate Communications (2014-2017)
 • Diplomat – Economic counsellor at Embassy of the Republic of Slovenia in Moscow (2010-2014)
 • Telargo, Sales Director – Eastern Europe (2008)
 • First Pension Insurance Company, sales manager, deputy CEO in Ukraine (2006-2007)

Non-Executive working experiences

 • Member of the Supervisory Board, Perutnina Ptuj d.d. (2016-2017)
 • Member of the Supervisory Board, SIJ d.d. (2014-2016)
 • Member of the Business-Marketing Council of Slovenian Olympic Committee
 • Vice-President of Slovenian Swimming Federation