Kolumna za Marketing magazin: Prekletstvo vrednosti (II. del)

V prvem delu kolumne v prejšnji številki Marketing magazina sem izpostavil razlike med tremi fazami dodane vrednosti, vezane na trženje storitve ali izdelka, t. j. ustvarjanje (create), komuniciranje (communicate) in zajemanje (capture).

Večina podjetij se največkrat ukvarja s prvima dvema fazama, tretja, ključna za dvig dobičkonosnosti in marž, pa žal ostaja pogosto zapostavljena.

Naj ponazorim na primeru dveh panog. Medijski trg, še posebej segment tiskanih medijev, je v krču in že več časa pred resnimi izzivi vzdržnosti poslovanja. S tem seveda nisem povedal čisto nič novega, ne nazadnje prav zdaj poteka javna razprava o tem, kakšna je prihodnost tiska na malem in plitkem trgu, kot je slovenski. Negativno spiralo zadnjega desetletja dodatno podžigajo vratolomne cene papirja in s tem dražji tisk, ki ga izdajatelji ne zmorejo zaračunati potrošnikom. Če pogledamo zgolj z vidika ustvarjene vrednosti, je dejstvo, da jo večina neodvisnih tiskanih medijev nedvomno ustvarja, saj ima svoje bralstvo, ki pa se zmanjšuje. In to največkrat na račun spletnih medijev, ki so z vidika funkcije informiranja javnosti zasenčili tiskane medije in ki imajo povsem drugačen poslovni model, temelječ predvsem na prihodkih od oglaševanja in ne naročnin. Vse to je spremenilo percepcijo vrednosti potrošnikov, jo potisnilo navzdol; posledično ti niso več pripravljeni plačevati že današnjih povprečnih tiskanih naročnin, kaj šele njihovih dvigov (ki bodo posledica dviga cen vhodnih surovin).

Celotna kolumna je dostopna tukaj.

Sharing is caring!