Herman & partnerji leto pozneje

O izjemno zahtevnem in uspešnem letu 2020 sem spregovoril v novi številki Marketing magazina.

Na začetku leta 2020 je na slovensko komunikacijsko sceno vstopil nov, že od začetka resen in močan igralec. Pod imenom Herman & partnerji se je združilo deset posameznikov, ki so do takrat delali v oglaševalskih agencijah Arnoldvuga in BPCS ter družbi za strateško komuniciranje Stratkom. Dobro leto pozneje Herman & partnerji združuje že skoraj 70 posameznikov. Z združevanjem ekip po besedah direktorja dr. Denisa Manceviča niso imeli težav, saj so se hitro zlile skupaj. »V prvi vrsti zaradi integriranih projektov in potreb naročnikov, pa tudi zaradi vibracije biti Herman. Tudi epidemija koronavirusa, sploh prvi lockdown, nas je še bolj povezala. Vsi smo (bili) v istem čolnu, čez noč smo veslali v isto smer in s sinhronimi zaveslaji. Sproti smo, v novih okoliščinah, pivotirali v idejah, vztrajali na strateških argumentih in se učili novih pogledov, idej, znanj, ekspertiz in delovanja sodelavcev Hermana,« pojasnjuje Mancevič.

»Za nekatere je in še bo to izjemna priložnost, za druge tudi izziv preživetja,«.

PRVI VAL EPIDEMIJE POSPEŠIL ZDRUŽEVANJE KULTUR

Tudi spoj kultur partnerskih agencij so zastavili ciljno in je zato po mnenju Manceviča potekal hitro. Pri tem izpostavlja prevzemanje odgovornosti na vseh ravneh družbe. »Delno to vodi agilnost vodenja in procesov, delno je to vendarle pospešil prvi val epidemije lansko leto, veliko od tega pa je predvsem integriranost ekip in rešitev za naročnike. Vse skupaj gradi in sooblikuje našo kulturo, ki v ospredje postavlja odnose, kompetence in učinkovite rešitve. Seveda imamo še kar nekaj dela, pa vendar je današnji Herman v primerjavi z lanskim bolj celosten z vidika storitev in večji.« Po njegovih besedah je Herman naredil premik iz klasično agencijske v integrirano inovativno svetovalsko skupino. Začetnim ekipam se tako pridružujejo novi sodelavci s podobnimi vrednotami, ampak popolnoma novimi znanji. V preteklem letu se je Hermanu pridružilo več kot 20 novih sodelavcev in pri tem se ne nameravajo ustaviti. »Hermanova ekipa je vedno bolj povezana, z novimi znanji in idejami, hkrati pa tudi optimizirana za najboljši prispevek. V Hermanu smo se zbrali ljudje z izkušnjami in željo po preboju na višjo raven digilognih komunikacij in celostnih strateških svetovalnih rešitev,« pravi Mancevič.

NA POTI V MULTILOGNI SVET

Prav digilognost so v Hermanu poudarjali že od vsega začetka, z njo so namreč označili svojo tehnološko plat. Iz tehnološkega stebra so si tudi obetali največjo rast, kar pa se je po ugotovitvah Manceviča deloma uresničilo. »Področje smo medtem pivotirali kot preplet kreativnih, podatkovnih in tehnoloških rešitev, ki, obogatene z izvirno vsebino, učinkovito nagovarjajo ključne ciljne javnosti naših naročnikov. Tako se izkazujejo kot izjemno učinkovite ter prinašajo veliko dodane vrednosti. Tak primer je Mercatorjeva M soseska, za katero bo čas pokazal, da je bila prelomna za del panoge v tej regiji,« je prepričan. Ob tem dodaja, da so hitro presegli razmišljanje »digital first«, ker je po eni strani samoumevno, po drugi pa je integracija digilognosti ključ, ki jih vodi naprej. »Naredili smo še korak dlje na poti v multilogni svet. Razvijamo nova znanja, nove rešitve, kot so nove medijske in vsebinske platforme, digilogni dogodki, digitalizacija klasičnih odnosov  z javnostmi, nova orodja in aktivacija generacije Z, izgradnja in upravljanje znamke delodajalca, B2B-adrenalizacija, spletna trgovina in uporabniške izkušnje ter poslovna strateška preobrazba,« pojasnjuje. Ob tem poudarja, da je za razliko od »klasičnih« oglaševalskih agencij in agencij za odnose z javnostmi, kar so bili še decembra 2019, Herman od marca 2021 dalje integrirana skupina novih znanj, ekspertiz, drznosti in sodelavcev, ki na temeljih korenin razvijajo napredne in učinkovite rešitve. »Ne samo za, ampak predvsem z našimi naročniki,« zatrjuje.

STOPNJA OHRANJANJA NAROČNIKOV NAD 90 ODSTOTKI

S številnimi naročniki so sodelovali, kot pravi Mancevič, že v prejšnjih poslovnih življenjih, novi pa se pridružujejo od prvega dne. Sogovornik s ponosom pove, da je stopnja ohranjanja naročnikov od začetka do konca lanskega leta nad 90 odstotki. »Večina naših partnerjev so domača podjetja in tuje multinacionalke, javnih in državnih podjetij je manj kot 10 odstotkov. Poleg res pozitivnega segmenta novih ter izjemno visokega odstotka ohranjanja ‘starih’ naročnikov, je pomemben predvsem segment integriranih storitev in novih rešitev, ki jih opravljamo za naročnike ter z njimi,« je povedal.

STALNO UČENJE, RAZVOJ IN PREBOJNOST KOT KLJUČNE KONKURENČNE PREDNOSTI

»To, kar je Herman danes, kmalu ne bo več, saj se bo moral razvijati – in to hitro in stalno. Želimo graditi samoučečo se organizacijo, kjer bomo na vseh ravneh znali prepoznavati priložnosti kot tudi primanjkljaj določenih veščin in te naglo pridobiti, da bomo lahko hitro odgovorili na potrebe trga,« je Mancevič izjavil v osrednjem intervjuju v 466. številki Marketing magazina. Leto in trije valovi pandemije so po ugotovitvah sogovornika pokazali ravno to, da nič ni samoumevno. Stalen in konsistenten napredek v znanju, razvoju, razmišljanju in odnosih je nujnost. »Kar je še izjemno pomembno, in na tem smo tudi v preteklem letu veliko delali, pa so kompetence. Strokovne in osebne. Po tem letu lahko mirno rečem, da smo na dobri poti. Stalno učenje in razvoj sta s trenutnimi epidemiološkimi razmerami postala nuja in poleg naše prebojnosti tudi Hermanova ključna konkurenčna prednost,« je prepričan Mancevič. 

KRIZA BO ZA NEKATERE PRILOŽNOST, ZA DRUGE IZZIV PREŽIVETJA

V prej omenjenem intervjuju je bil Mancevič do panoge oziroma industrije zelo kritičen. Med drugim je dejal, da potrebuje samorefleksijo. Na vprašanje, kako stanje ocenjuje zdaj, ko je koronavirus pokazal zobe, v smehu odgovori, da bolj pozitivno. »’Nikoli ne dovoli, da gre kriza v nič’, je izjavil Winston Churchill in tako tudi menim, da bo epidemiološka kriza dolgoročno prispevala k novemu razvojnemu ciklu komunikacijske panoge, ki pa nedvomno že danes ni več ista. Čez pet let bo še dlje stran od tega, kar smo poznali pred koronavirusom,« napoveduje. Ta cikel bo zanj nedvomno spremenil krajino, tudi z vidika osrednjih igralcev, povpraševanja na trgu in rešitev. »Za nekatere je in še bo to izjemna priložnost, za druge tudi izziv preživetja,« sklene sogovornik.

Sharing is caring!