Slovenija in podnebno-energetski cilji: spisek želja in neusklajene politike

Reading Time: 2 minutes

Pred Slovenijo je dolgoročno zelo zahtevno obdobje, saj bo morala najti učinkovite in (finančno) sprejemljive rešitve za prehod v razogljičeno družbo, kar bo zadevalo transformacijo velikega števila gospodarskih dejavnosti (energetske kot ene izmed njih, a nikakor ne edine), sektorskih politik in sprememb vedenja celotnega prebivalstva. A vse omenjeno zahteva, da znamo že danes (!) zastavljati prava vprašanja ter sprejemati takšne odločitve, za katere se bo čez desetletje ali dve jasno pokazalo, da so tvorno prispevale k doseganju naših dolgoročnih ciljev, ne bodo pa jih omejevale. Kajti ob nadaljevanju trenda zadnjega desetletja, ko smo po eni strani sprejeli določene zaveze (prim. delež OVE v bruto končni porabi energije), po drugi strani pa ob nedoseganju ciljev samo »zamahnili z roko« ter nadaljevali s sprejemanjem neusklajenih politik, se do leta 2030 ne bomo bistveno premaknili. In zamujeno bo še eno desetletje.

Nadaljuj z branjem “Slovenija in podnebno-energetski cilji: spisek želja in neusklajene politike”